Carta Organisasi

Semenjak IT Services diwujudkan, ianya dahulu telah diterajui oleh En. Roslan, dan kemudiannya selepas En. Muhammad Nazrin menyertai KPJ Tawakkal Specialist Hospital dan menerajui IT Services sebagai IT Executive.

Empat orang ahli lain iaitu En. Rosman, En. Muhammad Adam, En. Syahmi; sebagai IT Assistant, dan En. Maznizan; sebagai IT Operator.

Carta organisasi IT Services adalah seperti berikut:

IT Services
        ︱
        ┝ IT Executive
        ︱        ┕ En. Mohamad Nazrin Othman
        ︱
        ┝ IT Supervisor
        ︱        ┕ En. Roslan Abdul Rahim
        ︱
        ┝ IT Assistants
        ︱        ┝ En. Rosman Mohd.
        ︱        ┝ En. Muhammad Adam
        ︱        ┕ En. Syahmi
        ︱
        ┕ IT Operator
                    ┕ En. Maznizan

Manakala untuk K-CIS Services pula, unit ini diterajui oleh Sr. Siti Rosnani sebagai K-CIS Head of Services.

Tiga orang ahli lain iaitu Pn. Cik Siti Nursara, En. Amirul Haziq, dan Em. Haris; sebagai K-CIS IT.

Carta organisasi K-CIS Services adalah seperti berikut:

K-CIS Services
        ︱
        ┝ K-CIS Head of Services
        ︱        ┕ Sr. Siti Rosnani
        ︱
        ┕ K-CIS IT Assistants
                    ┝ Pn. Cik Siti Nursara
                    ┝ En. Amirul Haziq
                    ┕ En. Haris

Working Hours:
Monday – Saturday 8:30am – 7pm
Telefon: (603) 4026 – 7777
Emel: itservices@kpjtawakkal.com
Alamat: Tingkat 11, IT Services, 1 Jalan Pahang Barat, 53000 KL, WP.